Perfect Mediation

Perfect Mediation is een handelsnaam van de maatschap Tijssen & Saes advocaten.

Perfect Mediation richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

  • echtscheidingen
  • boedelverdelingen
  • omgangsregeling met kinderen
  • erfeniskwesties
  • verzekeringskwesties
  • letselschade

Maak kennis met het team van Perfect Mediation.

tijssen Mr. M.F.J.J.M. (Marcel) Tijssen

Mr. M.F.J.J.M. Tijssen is reeds sedert 1990 werkzaam in de advocatuur en geldt sedert 1997 als specialist letselschade. In 2014 heeft hij de MfN Registeropleiding voor advocaten/academici voltooid en daarmee de volledige MfN erkende basisopleiding tot mediator afgerond. Naast zijn werkzaamheden in de advocatuur is hij zich gaan toeleggen op de mediationpraktijk waarbij de aandachtsgebieden nauw aansluiten bij zijn ervaring in de advocatuur.

gerardts Mr. N. (Nicole) Geradts

Mr. N. Geradts heeft in 2007 en 2008 de basisopleiding Mediation respectievelijk de specialisatieopleiding Mediation afgerond en mag zich derhalve naast advocaat ook mediator noemen. Sinds 2014 is zij geregistreerd register-mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland (MFN).

Mr. N. Geradts verricht met name werkzaamheden in de familiepraktijk, zoals mediations, echtscheidingen en verdelingen, zaken die betrekking hebben op alimentatie, zorg- en contactregelingen, naamrecht, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, maar ook erfrecht en pensioenverdelingen voortvloeiend uit een echtscheiding.Mr. N. Geradts is toegetreden tot de vFAS ( www.vfas.nl ). De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Het merendeel van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat- scheidingsmediator. De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.Op de website www.verder-online.nl treft u zowel praktische- als achtergrondinformatie over bijna alle zaken aan, die met het familierecht te maken hebben.