Mediation en conflictbemiddeling

Mediation biedt vele voordelen ten opzichte van de vaak kostbare en langdurige juridische procedures, die gepaard gaan met geschillen en echtscheidingen. De praktijk laat zien dat mediation een hoge slagingskans heeft. Een oplossing wordt bovendien meestal in een relatief kort tijdsbestek gerealiseerd. Cijfers hierover zijn te vinden op de website van het Mediationfederatie Nederland : www.mediatorsfederatienederland.nl. Ook kunt u voor internationale informatie terecht op de website van het ADR: www.adr-register.com of www.imimediation.org.

De voordelen van mediation voor u op een rij:

 • snel en kostenefficiënt;
 • toekomstgericht;
 • flexibel en informeel;
 • vertrouwelijk en besloten;
 • actieve inbreng van partijen;
 • deskundige begeleiding;
 • ruimte voor eigen creatieve oplossingen;
 • belangen van beide partijen staan centraal;
 • geen onnodige beschadiging van relaties;
 • gezamenlijke oplossing biedt een hoge acceptatiegraad;
 • gezamenlijke oplossing biedt een win-win resultaat;
 • oplossingsgericht werken;

Hoe werkt mediation en conflictbemiddeling

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. Daarin spreken ze af om te proberen het geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Een schriftelijke overeenkomst is belangrijk; het mediationreglement wordt daarin van toepassing verklaard. Zo staat vast wanneer de mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.

Het mediationproces is informeel en flexibel. De mediator is procesbegeleider. Hij brengt vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleert de partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. De partijen zijn actief en hebben een grote inbreng. De mediator kiest geen partij, maar helpt de partijen in hun onderhandelingsproces. Geen juridische standpunten, maar de belangen en de toekomst van beide partijen staan voorop. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een eigen oplossing. Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing er uit ziet. Dat levert een win-win situatie op. De gemaakte afspraken worden in een rechtsgeldige overeenkomst vastgelegd; de vaststellingsovereenkomst. Daarmee wordt de mediation afgesloten.

Uitgangspunten mediation en conflictbemiddeling

Bij mediation en conflictbemiddeling gelden drie belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en de inspanningsverplichting. Niemand kan worden gedwongen om aan het mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Tenslotte spreken zij het voornemen uit, dat men alles in het werk zal stellen om de mediation te doen slagen. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Nederlands Mediation Instituut, MfN

De mediator staat niet boven de partijen. Hij doet geen uitspraak ‘van bovenaf’. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing ligt in de regel hoog. Het is immers hún oplossing. Ook wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

Aandachtsgebieden Perfect Mediation

 • echtscheidingen;
 • boedelverdeling;
 • omgangsregelingen met de kinderen;
 • erfeniskwesties;
 • verzekeringskwesties;
 • letselschade